*/ ?>
noclegi Dobczyce, wyjazd rodzinny

Hotel Kasztelan*** Wita!      

O nas

Klimatyczny Hotel Kasztelan*** otwarty został w 2015 roku. Położony nad Jeziorem Dobczyckim obok średniowiecznego zamku oraz skansenu. Komfort, to podstawa udanego wypoczynku, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa 60 miejsc noclegowych w pokojach, w których wystrój pozwoli się odprężyć i zrelaksować. Urządzone w eleganckim stylu wnętrza zaskakują przestrzenią oraz unikalnymi widokami. Otoczenie obiektu stanowi ogród o powierzchni 11000 m2 z placem zabaw dla dzieci, altaną do grillowania, miejscem na ognisko, ścieżkami spacerowymi oraz basenem w sezonie letnim. Zalesiony fragment działki pozwala na podziwianie przyrody oraz odpoczynek wśród natury. Kto z nas nie marzy o porannej kawie przy śpiewie ptaków i szumie drzew? Z hotelowych okien, balkonów i tarasu podziwiać można widoki na jezioro, mury zamkowe oraz szczyty Beskidu Wyspowego. Nasze zabiegi SPA pozwolą się oderwać od miejskiego zgiełku i naładować „baterie” nowymi siłami. Hotel Kasztelan*** to obiekt stworzony z myślą o odpoczynku dla rodzin z dziećmi, seniorów, a także wszelkiego rodzaju grup zorganizowanych. To wręcz idealne miejsce na kilkudniowy wypad za miasto z partnerem, rodziną, przyjaciółmi. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. 

{infoBox:"Pokoje", "Przygotowaliśmy dla Państwa 60 miejsc noclegowych w pokojach 1,2,3,4-osobowych, w których wystrój pozwoli się odprężyć i zrelaksować. Wszystko zostało przygotowane z myślą, aby sprostać wymaganiom naszych Gości."

 

Zobacz pokoje","/pokoje.xhtml"}

Regulamin Hotelu Kasztelan

                §1

Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu Kasztelan*** w Dobczycach, ul. Przedbronie 3, 32-410 Dobczyce
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do końca zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu.
 3. Dokonując w/w czynność Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu Kasztelan***
 5. Regulamin dostępny jest do wglądu w Recepcji Hotelu oraz na stronie Hotelu www.hotelkasztelan.pl w każdym pokoju hotelowym dostępny jest wyciąg z Regulaminu.
 6. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie Hotelu i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych.

        

          §2

Doba hotelowa

 1. Pokój w Hotelu Kasztelan*** wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Zatrzymanie w pokoju po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie doby w danej dobie hotelowej. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – naliczana jest opłata według obowiązującego cennika.
 5. Informacja na temat opłat za przedłużenie doby hotelowej udziela Recepcja Hotelu
 6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji Hotelu, jak najszybciej a co najmniej do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 7. Hotel uwzględni prośbę o przedłużenie pobytu w miarę możliwości dostępności wolnych pokoi. Hotel może nie uwzględnić prośby o przedłużenie pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu.
 8. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonanie wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w Hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danej dobie nie jest zwracana.

 

      §3

Meldunek

 1. Zameldowanie w Hotelu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Hotelu Kasztelan***.
 2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu Hotel ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 3. Opłata za pobyt Gościa następuje w momencie zameldowania do Hotelu (z góry).
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, a w szczególności wyrządził szkodę w mieniu Hotelu lub mieniu innych Gości albo spowodował szkodę osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościom lub funkcjonowanie Hotelu.
 5. Podczas meldunku Recepcja wydaje kartę do pokoju. Każdy Gość ma obowiązek zwrócić wydany komplet najpóźniej w chwili wymeldowania z pokoju. Za zgubienie lub zniszczenie karty Gość zostaje obciążony opłatą w wysokości 250,00zł
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby nie zameldowane mogą gościnnie przebywać w pomieszczeniach ogólnodostępnych Hotelu od godz. 15.00-20.00. Po 21.00 na terenie Hotelu nie mogą przebywać osoby nie zameldowane.
 8. Przebywanie osób nie zameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w Recepcji Hotelu, o ile Hotel wyrazi zgodę na jego dalsze pozostawanie w pokoju.

 

         §4

Rezerwacja pobytu

 1. Rezerwacja pobytu w Hotelu odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Rezerwacji, który jest dostępny do wglądu w Recepcji Hotelu, a także na stronie Hotelu www.hotelkasztelan.pl.
 2. W przypadku uprzedniego wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w Hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Hotelu telefonicznie, pisemnie lub mailowo na adres recepcja@hotelkasztelan.pl
 3. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18.00 w dniu przyjazdu w przypadku posiadania numeru karty Gościa, który nie stawił się w planowanym terminie, Hotel pobiera opłatę za jedną dobę hotelową.

       §5

Cisza nocna

 1. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usługi Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne szkody oraz do opuszczenia Hotelu.

        §6

Usługi i Obowiązki Hotelu

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji Hotelu, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 3. Hotel zobowiązuje się zapewnić:
 • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy o Gościu,
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
 • Wykonywanie niezbędnej naprawy podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności lub wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • Sprawną pod względem technicznym usługę
 1. Na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatne następujące usługi:
 • Udziela informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • Budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • Przekazywanie korespondencji dla Gości,
 • Przechowywanie w sejfie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu o wartości do 2000,00zł
 • Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w Hotelu,
 • Zamawianie taksówki
 • Użyczenie żelazka, deski do prasowania,
 • Dostęp do bezprzewodowego Internetu,
 • Korzystanie z bezpłatnego parkingu,
 1. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

 

        §7

Obowiązki Gości

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Goście Hotelu zobowiązani są do zapoznania się z instrukcją przeciwpożarową dostępną w pokoju hotelowym oraz na Recepcjiw przestrzegania jej.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek eklektycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest używanie ognia otwartego, palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych a także innych substancji.
 4. W przypadku bezzasadnego wywołania alarmu przeciwpożarowego, Gość zostanie obciążony kosztami interwencji Straży Pożarnej oraz Policji.
 5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 6. Na terenie całego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych substancji. Palenie tytoniu i wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 7. Złamanie zakazu palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych lub innych substancji w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów sprzątania i ozonowania pokoju w wysokości 500,00zł.
 8. Zabrania się wnoszenia do pokoi hotelowych rowerów i innych podobnych pojazdów.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 10. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 11. Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek rzeczy przez okno w pokoju hotelowym.
 12. Zabrania się siadania na parapetach okien w pokojach hotelowych, barierkach balkonów, ze względu na niebezpieczeństwo wypadnięcia.
 13. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązania do niezwłocznego zastosowania do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

        §8

Odpowiedzialność Gości

 1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy osób Go odwiedzających.
 2. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 4. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

        §9

Odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 
 2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy papierów Wartościowych kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.

 

 1. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy papierów Wartościowych i cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli zagrażają one bezpieczeństwo albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę w samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa przedmiotów pozostawionych oraz żywych zwierząt niezależnie od tego czy Pojazdy te zostały zaparkowany w garażu hotelowym parkingu lub poza terenem hotelu. 
 3. Wybrane obszary hotelu są monitorowane. 

        §10

Zwrot rzeczy pozostawionych

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowych przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa takiej dyspozycji Hotel przechowa rzeczy przez 3 miesiące.

     §11

Reklamacje

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybienia w jakości świadczonych przez Hotel usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja Hotelu.
 3. Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważenia uchybienia w standardzie świadczonych przez Hotel usług.
 4. Reklamacje rozpoznawane będą zgodnie w obowiązującymi przepisami prawa.

        §12

Pobyt zwierząt domowych

 1. Hotel Kasztelan*** przyjmuje Gości wraz z ich pupilami - zwierzętami domowymi. Przyjęcie w Hotelu zwierzęcia domowego powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Hotelu wydaje Dyrekcja Hotelu. 
 2. Za pobyt zwierzęcia obowiązuje dodatkowa opłata wg. aktualnego cennika. 
 3. W Hotelu przebywać i mogą tylko zwierzęta domowe. W podejmowaniu decyzji o przyjęciu zwierząt Dyrekcja Hotelu będzie brała pod uwagę ich temperament oraz wytresowanie zwierzęcia.
 4. Hotel nie wyraża zgody na przyjęcie zwierząt ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, a także gadów, płazów, stawonogów, gryzoni oraz innych zwierząt uznanych przez Dyrekcję Hotelu za niebezpieczne.
 5. Zwierzęta powinny być trzymane w pokojach. Psy i inne mogą stworzyć zagrożenie zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej. 
 6. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się prowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych oraz na teren placu zabaw dla dzieci i basenu. 
 7. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich posłanie. 
 8. Jeżeli pościel w pokoju w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzona, właściciel jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli, według aktualnych cen znajdujących się w ofercie przedsiębiorstwa dostarczającego pościel dla Hotelu.
 9. Właściciele zwierząt muszą natychmiast sprzątać nieczystości w pozostawione przez nie w otoczeniu Hotelu. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Hotelu. 
 10. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w pokoju hotelowym. W przypadku gdy pracownicy hotelu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Hotelu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja Hotelu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Hotel zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Hotelu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych Pokrywa właściciel zwierzęcia. 
 11. Właściciele są odpowiedzialni za zachowania przez swoje zwierzęta ciszy w Hotelu i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu hotelu, Hotel zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Hotelu. 
 12. Wszystkie szkody w mieniu Hotelu, bądź imieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

     §13

Gastronomia

 1. Gości obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i napoi z restauracji. Wszelkie dania i napoje, wyniesione z punktu gastronomicznego są dodatkowo płatne. 
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Recepcja może wydać zgodę na wyniesienie posiłków i napoi bez dodatkowych opłat.
 3. Na teren Restauracji nie wolno wchodzić w szlafrokach i strojach kąpielowych. Zabrania się także wchodzenia na teren restauracji w butach narciarskich ze zwierzętami. 
 4. Zabrania się wnoszenia i konsumpcji własnego jedzenia i produktów alkoholowych na terenie restauracji. W uzasadnionych przypadkach Recepcja wydaje zgodę na wniesienie alkoholu, za który naliczana jest opłata korkowa.
 5. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie punktów gastronomicznych odpowiedzialni są opiekunowie, którzy powinni sprawować nadzór stały nad zachowaniem dzieci. 

       §14

Postanowienia dodatkowe

 1. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. (Dz.U.2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Kasztelan*** do celów niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, celów meldunkowych, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych Hotelu. Gość ma prawo wyglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania. 
 2. Hotel Kasztelan*** rozlicza faktury korygujące zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatków od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ust. 13), która umożliwia podatnikowi dokonanie obniżenia podstawy opodatkowania już w momencie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, określone w fakturze korygującej i faktura korygująca jest zgodna z tą posiadaną dokumentacją; jednocześnie nabywca towaru lub usługi jest zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenie podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenie usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. 
 3. Skargi i wnioski związane z pobytem w Hotelu Kasztelan należy zgłaszać bezpośrednio w Recepcji Hotelu, drogą pisemną, e-mailem na adres Hotel Kasztelan*** ul. Przedbronie 3, 32-410 Dobczyce. 
 4. Przedmiotem odpowiedzialnych za funkcjonowanie Hotelu Kasztelan*** jestElżbieta Kudlik, ul. Przedbronie 3, 32-410 Dobczyce; NIP 681-150-00-53

 

REGULAMIN BASENU

 1. Przed wejściem do basenu należy zapoznać się z regulaminem basenu.
 2. Basen czynny jest wyłącznie dla gości hotelowych przez cały tydzień w godzinach 10:00 – 19:00.
 3. Basen jest niestrzeżony.
 4. Czas otwarcia basenu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych.
 5. Dzieci do lat 15 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką dorosłych. Za skutki zdrowotne u dzieci do lat 15 przebywających na basenie bez opieki Hotel Kasztelan*** nie ponosi odpowiedzialności. Dzieci do lat 3 obowiązuje korzystanie z basenu w specjalnych pielucho – majtkach.
 6. Na basenie obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej.
 7. Na terenie basenu obowiązuje zakaz:
 • Spożywania napojów alkoholowych
 • Palenia tytoniu
 • Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych
 • Nadmiernego hałasowania i zaśmiecania terenu obiektu
 • Wprowadzania i przebywania zwierząt.
 1. Na teren basenu obowiązuje zakaz wstępu osobom, których stan wskazuje na duże spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 2. Na terenie basenu obowiązuje zakaz wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia i narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.
 3. Na terenie basenu obowiązuje zakaz:
 • Skoków do basenu i spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody.
 • Konsumpcji artykułów żywnościowych, napojów, alkoholi oraz środków odurzających
 • Zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody
 • Używania mydła i innych środków chemicznych.
 1. Zabrania się korzystania z basenu osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
 2. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenu ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania na basenie Hotel Kasztelan*** nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Osoby przebywające w basenie biorą za siebie całkowitą odpowiedzialność.
 4. Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu basenu będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.
 6. Hotel Kasztelan*** nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu.
 7. Hotel Kasztelan*** nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w obrębie basenu.
 8. Skargi i wnioski dotyczące korzystania z basenu należy zgłaszać w recepcji.
 9. Korzystanie z pływalni jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem basenu.

 

Załącznik do regulaminu

Integralną częścią niniejszego Regulaminu są również regulaminy określające zasady korzystania z poszczególnych atrakcji lub dodatkowych usług świadczonych przez Hotel.

 

Numery Alarmowe:

998 – Straż Pożarna (fire guard)

997 – Policja (police dept.)

999 – Pogotowie Ratunkowe (rescue ambulance)

112 – Europejski numer alarmowy (European alarm number)

 

DZIĘKUJEMY

ZA STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD

REGULAMINU HOTELU KASZTELAN***


Partnerzy

Vipdent
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne PoRabie
Ispina
MGOKIS Dobczyce
UMiG_D-ce
OiK
odkryjbeskidwyspowy.pl
SEOBUSSINESS.PL
TKKF Dobczyce
PTTK

 


Zapoznaj się z klauzulą informacyjną RODO

Informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies.

W trosce o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną oraz polityką prywatności.

X
Czytaj więcej Akceptuję
Szanowny Kliencie

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

ZgodyPolityka prywatności
Wyrażenie zgody

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez:

Cele przetwarzania danych
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)
Podstawy prawne przetwarzania danych
 • marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
 • realizacja zamówienia/zlecenia klienta, świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
 • pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych
Odbiorcy danych

Administrator oraz podmioty przetwarzający dane na zlecenie administratora danych, w tym agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontrolowanie plików cookie

Zakres akceptacji plików cookie możesz ustawić w swojej przeglądarce, zgodnie z ustawioną polityką cookie.

Polityka prywatności / cookies
Firma , właściciel serwisu www.hotelkasztelan.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa.
§1 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest . W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: .

§2 Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

W związku z tym, że poprzez serwis www.hotelkasztelan.pl umożliwiamy kontakt w różnych sprawach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnych zakresach i na różnych podstawach prawnych. W celu precyzyjnego przekazania informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych pogrupowaliśmy je według celu przetwarzania danych:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • realizacja zamówienia / zlecenia klienta
 • marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach
 • pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez stronę www.hotelkasztelan.pl (telefonicznie, mailowo) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji tego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§3 Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

 • Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php
 • Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy

Podmioty wymienione w §3 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§4 Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W celu skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: Jeżeli, występują Państwo do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o przedłużeniu terminu.

§5 Bezpieczeństwo Państwa danych

Jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Zobowiązujemy się do:

zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem, dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie, zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych, prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.

§6 Newsletter

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej strony www.hotelkasztelan.pl zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anulować subskrypcję” na dole każdej wiadomości z newslettera. Newsletter wysyłany jest e-mailem. {company} zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomość są rozumiane informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.hotelkasztelan.pl.

Później Chcę korzystać z serwisu i akceptuję